Danh sách đơn vị gia hạn


01

Công ty CP dịch vụ nhân lực Toàn Cầu


  • Mã số thuế: 0305385957
  • Địa chỉ: 50 Sầm Sơn, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
  • Ngày hiệu lực: 18/01/2022
  • Số tháng hiệu lực: 60
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội