Danh sách đơn vị gia hạn


01

Công ty TNHH một thành viên cung ứng nguồn nhân lực Suleco


  • Mã số thuế: 0316429557
  • Địa chỉ: 165 Đại lộ 3, phường Phước Bình, thành phố Thủ Đức, tp Hồ Chí Minh
  • Ngày hiệu lực: 18/01/2022
  • Số tháng hiệu lực: 60
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội