Danh sách đơn vị được cấp phép


01

Công ty TNHH Hoàng Linh Bắc Ninh


  • Mã số thuế: 2301101887
  • Địa chỉ: thôn An Động, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Ninh
  • Ngày hiệu lực: 05/03/2020
  • Số tháng hiệu lực: 36
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội