Danh sách đơn vị gia hạn


01

Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Hùng Vương


  • Mã số thuế: 4200735520
  • Địa chỉ: số 59 Dương Hiến Quyền, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
  • Ngày hiệu lực: 29/03/2023
  • Số tháng hiệu lực: 60
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội