Liên hệ

Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội  
Địa chỉ: 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 62703613 - (04) 62730615
Fax:(04) 62703609
Email: banbientap@molisa.gov.vn