Danh sách đơn vị gia hạn


01

Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Best Solution


  • Mã số thuế: 2301121065
  • Địa chỉ: thửa đất số 69, tờ bản đồ 464, số nhà 24-N1 đường Võ Cường 8, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
  • Ngày hiệu lực: 11/06/2020
  • Số tháng hiệu lực: 36
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội