Danh sách đơn vị gia hạn


01

Công ty TNHH Gia Hân Vĩnh Phúc


  • Mã số thuế: 2500659193
  • Địa chỉ: KĐT Đồng Sơn, tổ Xuân Thượng 1, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
  • Ngày hiệu lực: 16/01/2024
  • Số tháng hiệu lực: 36
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội