Danh sách đơn vị gia hạn


01

Công ty TNHH Thương mại World SM Plus


  • Mã số thuế: 2301125214
  • Địa chỉ: thôn Trung Bạn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
  • Ngày hiệu lực: 11/06/2020
  • Số tháng hiệu lực: 36
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội