Danh sách đơn vị gia hạn


01

công ty TNHH Esucare


  • Mã số thuế: 0316583118
  • Địa chỉ: 232/43 cộng hòa, phường 12, quận Tân Bình, tp Hồ Chí Minh
  • Ngày hiệu lực: 17/01/2022
  • Số tháng hiệu lực: 60
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội