Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty Cổ phần Thế giới truyền thông


  • Mã số thuế: 0304872267
  • Địa chỉ: văn phòng 02, tầng 8, tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, tp Hồ Chí Minh
  • Ngày hiệu lực: 16/01/2024
  • Số tháng hiệu lực: 60
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 19/09/2023
  • Lý do: Quyết định số 4186/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 theo đề nghị chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động của DN