Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty Cổ phần cung ứng lao động Châu Á


  • Mã số thuế: 3603440020
  • Địa chỉ: Lầu 1, số 19 A4, KP 11, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
  • Ngày hiệu lực: 11/06/2020
  • Số tháng hiệu lực: 36
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 23/04/2020
  • Lý do: Không tiếp tục hoạt động ngành nghề cho thuê lại lao động