Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty TNHH Hiệp hội Truyền thông PDA & Partners


  • Mã số thuế: 0313483235
  • Địa chỉ: 221E/5 Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
  • Ngày hiệu lực: 28/03/2023
  • Số tháng hiệu lực: 60
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 28/03/2023
  • Lý do: Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 do doanh nghiệp đề nghị chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động