Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty TNHH Đào tạo cung ứng nhân lực Hưng Thịnh Phát


  • Mã số thuế: 0314672443
  • Địa chỉ: 29/43 Đường Song Hành, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Ngày hiệu lực: 16/01/2024
  • Số tháng hiệu lực: 60
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 08/12/2023
  • Lý do: Quyết định số 5692/QĐ-UBND ngày 8/12/2023 theo đề nghị chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động của DN