Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty TNHH Dịch vụ Giải pháp Nhân lực BPO


  • Mã số thuế: 3702788066
  • Địa chỉ: Số 2200, tờ bản đồ số 15, tổ 7, Ấp 4, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
  • Ngày hiệu lực: 22/03/2023
  • Số tháng hiệu lực: 60
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 29/12/2022
  • Lý do: Quyết định số 3803/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 do doanh nghiệp chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động