Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty TNHH Golden Lotus Shipping


  • Mã số thuế: 0312778719
  • Địa chỉ: 18 lô M đường D7, khu tái định cư Phạm Hữu Lầu, khu phố 2, phường Phú Mỹ, quận 7, tp Hồ Chí Minh
  • Ngày hiệu lực: 16/01/2024
  • Số tháng hiệu lực: 60
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 05/05/2023
  • Lý do: Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 5/5/2023 theo đề nghị chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động của DN