Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty TNHH HTC Vina Tech


  • Mã số thuế: 2301089911
  • Địa chỉ: Thôn Bất Phí, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
  • Ngày hiệu lực: 15/01/2024
  • Số tháng hiệu lực: 60
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 28/07/2023
  • Lý do: Công văn số 2481/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 28/7/2023 báo cáo thu hồi