Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty TNHH JW Agency


  • Mã số thuế: 2400871277
  • Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp , Thôn Tân Phượng, Xã Tân Mỹ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
  • Ngày hiệu lực: 15/01/2024
  • Số tháng hiệu lực: 36
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 28/12/2023
  • Lý do: Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 theo đề nghị của DN chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động