Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty TNHH Lao động và việc làm Thanh Niên


  • Mã số thuế: 3603515011
  • Địa chỉ: số 76, tổ 1, khu phố 11, phường An Bình, tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  • Ngày hiệu lực: 17/01/2022
  • Số tháng hiệu lực: 60
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 31/12/2021
  • Lý do: Quyết định số 5339/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 thu hồi do công ty đề nghị chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động