Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Khánh Linh


  • Mã số thuế: 5702070617
  • Địa chỉ: Thôn Đông Hải, Xã Đông Xá, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
  • Ngày hiệu lực: 22/03/2023
  • Số tháng hiệu lực: 36
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 10/03/2023
  • Lý do: Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 do doanh nghiệp chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động