Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty TNHH Minh Đức Vina


  • Mã số thuế: 2400792681
  • Địa chỉ: Thôn Đại Phú 2, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
  • Ngày hiệu lực: 11/06/2020
  • Số tháng hiệu lực: 36
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 29/04/2020
  • Lý do: Chấm dứt hoạt động