Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty TNHH Phát triển đa dịch vụ Quốc Khánh


  • Mã số thuế: 5701509997
  • Địa chỉ: Số nhà 179, tổ 5, khu 1, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
  • Ngày hiệu lực: 15/01/2024
  • Số tháng hiệu lực: 36
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 23/10/2023
  • Lý do: Quyết định số 3221/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 theo đề nghị chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động của DN