Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty TNHH Phát triển nguồn nhân lực Gia Phúc


  • Mã số thuế: 0108659408
  • Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh
  • Ngày hiệu lực: 01/03/2021
  • Số tháng hiệu lực: 36
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 29/10/2020
  • Lý do: Quyết định số 4881/QĐ-UBND do doanh nghiệp chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động