Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty TNHH Tư vấn Trường Thiên Phát


  • Mã số thuế: 3603630448
  • Địa chỉ: Số EE568A, tổ 17, KP 5, Phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  • Ngày hiệu lực: 28/03/2023
  • Số tháng hiệu lực: 60
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 27/03/2023
  • Lý do: Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 do DN đề nghị chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động