Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty TNHH TM-DV cung ứng lao động Hải Dương Xanh


  • Mã số thuế: 3603450420
  • Địa chỉ: số 80/18A, KP 1, P Tân Phong, tp Biên Hòa, Đồng Nai
  • Ngày hiệu lực: 28/03/2023
  • Số tháng hiệu lực: 60
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 27/03/2023
  • Lý do: Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 do doanh nghiệp đề nghị chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động