Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty TNHH TMDV Lộc Phát


  • Mã số thuế: 3603457338
  • Địa chỉ: số 66A, tổ 1 khu phố 11 phường An Bình thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  • Ngày hiệu lực: 17/01/2022
  • Số tháng hiệu lực: 60
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 12/11/2021
  • Lý do: QĐ số 4656/QĐ-UBND ngày 12-11-2021 do doanh nghiệp đề nghị chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động