Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ Đức Lương


  • Mã số thuế: 3700532943
  • Địa chỉ: 1238 đường cách mạng tháng 8 khu phố 4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
  • Ngày hiệu lực: 17/01/2022
  • Số tháng hiệu lực: 60
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 27/10/2021
  • Lý do: Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 thu hồi do công ty đề nghị chấm dứt hoạt động