Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Linh Tuấn Phát


  • Mã số thuế: 3603748425
  • Địa chỉ: số 17A6, khu dân cư An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  • Ngày hiệu lực: 17/01/2022
  • Số tháng hiệu lực: 60
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 24/11/2021
  • Lý do: Quyết định số 4773/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 thu hồi theo đề nghị của công ty chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động