Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngọc Anh 689


  • Mã số thuế: 2300998537
  • Địa chỉ: thôn Đanh, xã Bằng An, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
  • Ngày hiệu lực: 30/12/2019
  • Số tháng hiệu lực: 36
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 17/12/2019
  • Lý do: Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động