Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty TNHH Thuận Lộc Thành


  • Mã số thuế: 3603220970
  • Địa chỉ: Số 136/44B, đường Đồng Khởi, KP 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  • Ngày hiệu lực: 30/12/2019
  • Số tháng hiệu lực: 36
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 27/11/2019
  • Lý do: Doanh nghiệp không tiếp tục hoạt động ngành nghề cho thuê lại lao động