Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty TNHH tư vấn đầu tư Long Thịnh Phát


  • Mã số thuế: 3603499842
  • Địa chỉ: số 08 tổ 1 khu phố 1 phường An Bình, tp Biên Hòa
  • Ngày hiệu lực: 28/03/2023
  • Số tháng hiệu lực: 60
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 27/03/2023
  • Lý do: Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 do doanh nghiệp đề nghị chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động