Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp YouYi Vina


  • Mã số thuế: 0316612859
  • Địa chỉ: 672A/29 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
  • Ngày hiệu lực: 16/01/2024
  • Số tháng hiệu lực: 60
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 05/01/2024
  • Lý do: Công văn số 53/UBND-VX ngày 5/1/2024 theo đề nghị chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động của DN