Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển DNT


  • Mã số thuế: 2400861536
  • Địa chỉ: Số 66, đường Lương Văn Lắm, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
  • Ngày hiệu lực: 30/03/2020
  • Số tháng hiệu lực: 36
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 04/03/2020
  • Lý do: doanh nghiệp chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động