Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty cổ phần EOC VINA


  • Mã số thuế: 2400835656
  • Địa chỉ: thôn My Điền, xã Hoàng Ninh, huyện Yên Việt, tỉnh Bắc Giang
  • Ngày hiệu lực: 17/01/2022
  • Số tháng hiệu lực: 36
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 26/11/2021
  • Lý do: Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 thu hồi do công ty đề nghị chấm dứt hoạt động