Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty cổ phần Handi Việt Nam


  • Mã số thuế: 2300939789
  • Địa chỉ: Khu 6, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
  • Ngày hiệu lực: 03/12/2020
  • Số tháng hiệu lực: 60
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 16/06/2020
  • Lý do: Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động