Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty cổ phần dịch vụ bảo dưỡng Minh Anh


  • Mã số thuế: 3502378418
  • Địa chỉ: số 9A Phạm Văn Nghị, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Ngày hiệu lực: 16/01/2024
  • Số tháng hiệu lực: 60
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 21/06/2023
  • Lý do: Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 theo đề nghị chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động của DN