Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty tnhh đầu tư dịch vụ và thương mại tuấn minh bắc ninh


  • Mã số thuế: 2300875461
  • Địa chỉ: Số 12 - Phố Nguyễn Công Hoan - Phường Kinh Bắc - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh.
  • Ngày hiệu lực: 03/03/2021
  • Số tháng hiệu lực: 36
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 25/11/2020
  • Lý do: Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động