Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty trách nhiệm hữu hạn C&T Việt Tuấn


  • Mã số thuế: 2400761813
  • Địa chỉ: Đường 398 Khu dịch vụ thương mại Song Khê - Nội Hoàng, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
  • Ngày hiệu lực: 17/01/2022
  • Số tháng hiệu lực: 36
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 08/11/2021
  • Lý do: Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 8/11/2021 thu hồi do công ty đề nghị chấm dứt hoạt động