Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Trung


  • Mã số thuế: 2300571495
  • Địa chỉ: Phố Và, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
  • Ngày hiệu lực: 05/03/2020
  • Số tháng hiệu lực: 36
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 11/02/2020
  • Lý do: doanh nghiệp chấm dứt hoạt động