Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Vĩnh Hân


  • Mã số thuế: 0200940402
  • Địa chỉ: Số 9/286 Lái Thiêu, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
  • Ngày hiệu lực: 22/10/2019
  • Số tháng hiệu lực: 0
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 12/07/2017
  • Lý do: Chấm dứt hoạt động .Số quyết định thu hồi 1096/QĐ-LĐTBXH