Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty trách nhiệm hữu hạn Viễn thông Trần Lê


  • Mã số thuế: 2100624982
  • Địa chỉ: Số 117A, khóm 1, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Ngày hiệu lực: 28/11/2019
  • Số tháng hiệu lực: 0
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 22/06/2018
  • Lý do: Chấm dứt hoạt động .Số quyết định thu hồi 774/QĐ-LĐTBXH