Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty trách nhiệm hữu hạn Vietjobs Solution


  • Mã số thuế: 2300967458
  • Địa chỉ: thôn Long Khám, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
  • Ngày hiệu lực: 28/11/2019
  • Số tháng hiệu lực: 0
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 16/05/2018
  • Lý do: Chấm dứt hoạt động .Số quyết định thu hồi 575/QĐ-LĐTBXH