Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Tân Hoàn


  • Mã số thuế: 3502220678
  • Địa chỉ: Số 01 Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Ngày hiệu lực: 22/10/2019
  • Số tháng hiệu lực: 36
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 07/03/2019
  • Lý do: Không bổ sung tiền ký quỹ theo quy định .Số quyết định thu hồi 272/QĐ-LĐTBXH