Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

công ty cổ phần đào tạo và phát triển công nghệ hà nội


  • Mã số thuế: 010388879
  • Địa chỉ: BT4A, lô số 2, tiểu đô thị Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
  • Ngày hiệu lực: 01/03/2021
  • Số tháng hiệu lực: 36
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 14/04/2020
  • Lý do: Quyết định số 1519 do doanh nghiệp chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động