Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

công ty cổ phần HL Kovina


  • Mã số thuế: 2400870160
  • Địa chỉ: thôn My Điền, xã Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang
  • Ngày hiệu lực: 17/01/2022
  • Số tháng hiệu lực: 36
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 12/01/2022
  • Lý do: Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 12/1/2022 thu hồi do công ty đề nghị chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động