Danh sách đơn vị bị thu hồi


01

công ty cổ phần thương mại Phúc chiến Thắng


  • Mã số thuế: 2900895854
  • Địa chỉ: Số 41, đường Nguyễn Trãi, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Nghệ An
  • Ngày hiệu lực: 29/09/2021
  • Số tháng hiệu lực: 52
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày thu hồi: 27/01/2021
  • Lý do: Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 27/1/2021 vì doanh nghiệp chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động