Danh sách đơn vị được cấp phép


01

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ GIẢI PHÁP NHÂN SỰ 36


  • Mã số thuế: 3702735297
  • Địa chỉ: Ô 49 LÔ H (E-16), ĐƯỜNG DB4, TỔ 7, ẤP 4, XÃ VĨNH TÂN, THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG
  • Ngày hiệu lực: 11/06/2020
  • Số tháng hiệu lực: 60
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội