Danh sách đơn vị được cấp phép


01

Công ty TNHH AGARI


  • Mã số thuế: 0315995567
  • Địa chỉ: 30A Trần Cao Vân, phường Đô Vinh, tp Phan Rang, Tháp Chàm , tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam
  • Ngày hiệu lực: 09/06/2020
  • Số tháng hiệu lực: 60
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội