Danh sách đơn vị được cấp phép


01

Công ty TNHH Thien Long Vina


  • Mã số thuế: 2301191792
  • Địa chỉ: khu đô thị Đồng Riệc, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
  • Ngày hiệu lực: 17/01/2022
  • Số tháng hiệu lực: 36
  • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội