Danh sách đơn vị được cấp phép


01

Công ty cổ phần Công nghệ dịch vụ Telelink


 • Mã số thuế: 0312931526
 • Địa chỉ: 119 - 121 đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngày hiệu lực: 17/01/2022
 • Số tháng hiệu lực: 60
 • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
02

Công ty cổ phần Công nghệ dịch vụ Telelink


 • Mã số thuế: 0312931526
 • Địa chỉ: 119 - 121 đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngày hiệu lực: 26/11/2019
 • Số tháng hiệu lực: 36
 • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
03

Công ty cổ phần Công nghệ dịch vụ Telelink


 • Mã số thuế: Đang cập nhật
 • Địa chỉ: 119-121 đường Ung Văn Khiêm, phường 25 quận Bình Thạnh, TP. HCM
 • Ngày hiệu lực: 09/08/2018
 • Số tháng hiệu lực: 36
 • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội