Tin tức


Danh sách doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

 Ngày: 14/11/2017 03:15:30 (GTM +7)

1. Danh sách doanh nghiệp đang hoạt động cho thuê lại lao động: 127 doanh nghiệp

 

2. Danh sách doanh nghiệp bị thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động: 5 doanh nghiệp

 

3. Danh sách Giấy phép hết hạn: 3 Giấy phép

 

Chi tiết xem File đính kèm